دپارتمان ارتباطات و اطلاعات اصفهان در جهت افزایش آگاهی و توانمند سازی کارشناسان و مدیران روابط عمومی برگزار می کند

عنوان دوره:اصول و مبانی روابط عمومی مدرن در سازمان

مدرس : هادی زمانی

 • روزنامه نگار و متخصص علوم ارتباطات و اطلاعات

 • نویسنده کتاب های کلیدرسانه ها، روابط عمومی اثربخش و فراگیر، روابط عمومی زندگی، لطفا مدیر انگشت شکسته نباشید، مدیریت نخبگان قدرت مردم ، مدیریت ناب و …

 • فرضیه پرداز روابط عمومی اثربخش و فراگیر(روابط عمومی زندگی)

 • مبدع سبک خبری برید(barid )، اولین سبک خبری ایرانی

 • برگزیده چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و بیست و نهمین کنکور بین المللی روابط عمومی پاریس

 • مدیرعامل خانه ارتباطات

سرفصل ها:

 • رویدادها و زمینه های اجتماعی پیدایش روابط عمومی

 • تاریخچه روابط عمومی

 • تحلیل تعاریف روابط عمومی

 • وِیژگی های روابط عمومی ایرانی- اسلامی

 • مدیریت روابط عمومی وکیفیت در روابط عمومی

 • ارتباطات و اطلاع رسانی

 • مدیریت رویداد، مدیریت وجه و مدیریت بحران

 • تحقیق و سرمایه گذاری و بازاریابی اجتماعی

 • برنامه عملیاتی سالیانه