اهمیت شنیدن

/
توانمند سازی متخصصان علوم ارتباطات و اطلاعات هدف ماست تلفن ic…

علاج گدایی

/
روزي بود روزگاري بود، يك مرد گدا بود كه اسمش گدا علي بود و به گدا…

فنون پرسيدن

/
    جیمز مانکتلو امی کارلسون …

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

/
کم گوی و گزیده گوی چون دُر انسان از لحظه تولد می کوشد تا …

ویژگیهای سخن خوب بر اساس آیات قرآن

/
ارزشهای خبری از دیدگاه قرآن کریم اگر بخواهیم ارزشهای خبری  را…